Fekete Borbála életrajzi adatai

Fekete Borbála 1933. október 25-én született Szentpéterszegen. Édesanyja okleveles tanítónő volt az erdélyi Óváriban, édesapja református lelkipásztor, Nyírmeggyesen született.

A papi szolgálatot előbb Derecskén, majd Szentpéterszegen folytatta. Házasságukból négy gyermek született: Katalin, Edit, István és Borbála. Az édesanya csak 1940-től tanított, amíg kicsik voltak a gyerekek otthon maradt velük. Az édesapa 1949-ben bekövetkezett hirtelen halála nagy tragédia volt a család életében. A négyből három gyerek még tanult, Borbála 16 éves volt, és a Debreceni Református Kollégium Leánynevelő Intézetének Gimnáziumában tanult. Az első három osztályt ott végezte el, a negyediket a Kossuth Gyakorló Leánygimnáziumban.

Kitűnő eredménnyel érettségizett 1953-ban. Szintén kitűnő eredménnyel végezte el az egri Tanárképző Főiskolán a magyar nyelv és irodalom szakot, 1963-ban ugyanitt szerzett rajztanári diplomát. Később, 1982-ben szintén kiváló eredménnyel fejezte be Budapesten a Magyar Képzőművészeti Főiskolát.

Húsz évig szülőfalujában, Szentpéterszegen tanított. Tanítványai nagy sikereket értek el különböző rajzpályázatokon. Országos hírnévre tett szert. A Magyar Televízió Hétköznapi ballada címmel filmet készített róla. Hajdúszoboszlón 1970-től tíz évig a 2-es számú, ma Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskolában tanított. Ezután – többszöri felkérésnek engedve – a Debreceni Tanítóképző Főiskolán (jelenleg Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola) docensként tevékenykedett haláláig.

1964-óta festett rendszeresen. 1976-ban vették fel a Képzőművészeti Alap tagjai közé. (Előbb nem is kérte.) Nemcsak itthon, hanem Európa sok városában rendezett önálló, vagy művésztársaival közös kiállításokat.

1970-ben Szocialista Kultúráért kitüntetést, 1972-ben Székely Bertalan-emlékérmet kapott. A Pro Vitab Aesthetica érmet 1973-ban vehette át.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete 1992-ben a "Hajdúszoboszló Városért" kitüntetést adományozta Fekete Borbálának, de ő már nem vehette át. 1992. szeptember 12-én helyezték örök nyugalomra a szentpéterszegi temetőben.