Archívum - 2012

Kiállítás Debrecenben

A Fekete Borbála Alapítvány és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézete kiállítást rendezett Fekete Borbála festőművész munkáiból. A megnyitó február 14-én, 16 órakor volt a Bakoss Tibor Kisgalériában.

Nagyon szép, bensőséges, Borikához méltó kiállítás nyílt Debrecenben tegnap délután. Örült a szívünk, lelkünk, hogy rövid időn belül egy újabb kiállítás nyílt Fekete Borika emlékére, egy olyan helyen, ahol tisztelték, becsülték a munkáját és mint embert, ahol nagyot és maradandót alkotott. A kiállításon Olajos Mihály, Szentpéterszeg polgármestere köszöntötte a kiállítás megnyitójára megjelent vendégeket. Elérzékenyült amikor az emlékeket idézte fel Fekete Borikáról, hogy Ő mint a tanítványa , a falu, az ott élő emberek mit kaptak tőle és hogy ma is érződik a Borika hatása, szellemisége a településen. A továbbiakban Nanszákné Dr. Cserfalvi Ilona mondott köszöntőt, és taglalta, hogy mit jelentett Borika a Tanítóképző Főiskola diákjai és a tanár kollégák számára, a tanítóképzés, az esztétikai nevelés területén. A kiállítást Tamus István grafikusművész, főiskolai docens nyitotta meg. Emlékezéssel kezdte. Visszaemlékezett a 2001-ben rendezett karácsonyi emlékkiállításra, amelyet akkor Madarász Gyula, a napokban elhunyt festőművész, nyugalmazott tanszékvezető tanár nyitott meg. „A Debreceni Tanítóképző Főiskolán a nyolcvanas években a művészeti élet kiteljesedett, hiszen a szobrászkör mellett festőkör és grafikai műhely is működött a szövőszakkörrel kiegészülve. Mondhatni pezsgő élet folyt, hiszen egymást érték a kiállítások, országos szakmai tanácskozások, rajzpályázatok és előadássorozatok. Ennek a dinamikus életnek volt tevékeny részese Fekete Borbála tanár és művész. Ha most itt lenne közöttünk, úgy gondolom, a számítógép működése és a benne rejlő lehetőségek elbűvölnék.”

Magasztalóan beszélt az egykori kolléganőről és művésztársról. Bemutatta Fekete Borika művészetét, képekben megfogalmazott hitvallását, sokszínűségét, finom és egyszerű tájábrázolását. Elmondta, hogy a kiállítás teljes képet ad a művész érdeklődéséről, bizonyos korszakairól. Beszélt arról, hogy mit sugallnak a képek, hogy „a művész teljes harmóniában van önmagával és a természettel. Belesimul észrevétlenül a táj finom rezdüléseibe.” Végül a következőket mondta: „Befejezésül említésre méltóak a tűzzománc képek is, hiszen Fekete Borbála a teljességre törekedett, mert mindent meg akart hódítani, amit a kor művészeti törekvései diktáltak, s ezt éreztem a tanítási gyakorlatokon is, amikor kritikus volt a hallgatókkal és velem is.

Szép emlékeim között őrzöm tiszta beszédét, és dallamos hangját.” A méltató megnyitót követően Fátyol Zoltán művész mondott pohárköszöntőt, Ő is méltatta Fekete Borbála művészetét, valamint az alapítvány munkáját, jó munkát és további sikereket kívánt. Köszönjük! Dezsőné Borbély Emma az alapítvány nevében mondott köszönetet a kiállítás megrendezéséért és emlékezett Fekete Borikára és Madarász Gyulára. Nagyon sokan jöttek el a kiállítás megnyitójára – a család, barátok, ismerősök, volt tanítványok…- és csodálták meg a kiállított képeket. Többen, akik nem tudtak eljönni küldtek kedves megemlékező szavakat. Köszönjük a méltatást, amellyel a Fekete Borbála Alapítványt illették. A Borikáról 1969-ben készült kisfilm, a Hétköznapi ballada vetítésére egy későbbi időpontban kerül sor, tájékoztatott Tamus István grafikusművész.

Kőrösy Gáborné, a kuratórium elnöke

Kiállítással emlékeztek Szentpéterszegen

Halálának huszadik évfordulóján Szentpéterszeg Község Önkormányzata és a Fekete Borbála Alapítvány emlékkiállítást szervezett a község szülöttének, a kiváló festőművész - rajztanárnak az emlékére június  8.-án a Faluházban. A vendégeket Olajos Mihály, a község polgármestere köszöntötte, a tárlatot Tamus István, grafikusművész nyitotta meg. Közreműködött Kocsis Csaba, előadóművész.

In memoriam Fekete Borbála
Kiállítás és aukció Hajdúszoboszlón a Hotel Atlantisban

Halálának huszadik évfordulóján kortárs képzőművészeti kiállítást rendezünk Fekete Borbála emlékére, szeptember 15-én Hajdúszoboszlón a Hotel Atlantisban. Alapítványunk kérésére dicséretesen mozdult meg a megye képzőművész társadalma (barátok, művésztársak, illetve az ő hozzátartozóik, kollégák, tanítványok, tisztelők), amikor egy-egy munkájukat rendelkezésünkre bocsátották, illetve az alapítványnak adományozták, hálás köszönet érte!

Terveink szerint a kiállítást három-négy hétig lehetne látogatni, és az utolsó napján az alkotások kalapács alá kerülnek: aukción kínáljuk a gyűjtőknek, a művészet pártoló vásárlóknak. Az eladás bevételéből, és remélhetőleg, a már korábban megpályázott (de még meg nem kapott), összegből szeretnénk létrehozni a megalakulásunk óta tervezett Fekete Bori Díjat, amelyet festőművész- rajztanárok kaphatnának meg. A díj odaítélésének szabályait később dolgozzuk ki.

Gyermekrajzpályázat

A Fekete Borbála Alapítvány kuratóriuma az általános iskolák alsó és felső tagozatos tanulói részére rajzversenyt hirdetett „Itt születtem én, ezen a tájon” címmel. A pályaművek leadásának határideje: 2011. november 28. volt. A rajzverseny kiállításának megnyitója 2011. december 1-jén 10.30-kor, a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskolában volt. A legtöbb pályamunkát beküldő iskola különdíjat kapott. A kiállítást megnyitotta és a díjakat átadta Kocsis Róbert, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális és Sportbizottságának elnöke. A gyermekrajzpályázat első díjainak átadására 2011. december 2-án 16 órakor a Hotel Béke Konferenciaközpontjában, a Fekete Borbála-emlékkiállítás megnyitóján került sor. A gyermekrajzpályázatra 172 db pályamű érkezett, a legtöbb a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskolából. A zsűri tagjai Dezsőné Borbély Emma, Dr. Kálmánné Hunyadi Györgyi, Kőrösy Gáborné, Lukács Sándor, és Vetró Mihály voltak.

Eredmények az alsó tagozatban:

I. helyezett:
Ludmann Lajos (9 éves) - Bárdos Lajos Általános Iskola
Katinszky Márk (7 éves) - Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola

II. helyezett:
Császi Anita Ágnes (7 éves) - Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola
Bakó Péter (8 éves) - Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola

III. helyezett:
Kukta Fanni (10 éves) - Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola
Mile Károly (10 éves) - Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola

Eredmények a felső tagozatban:

I. helyezett:
Mikó Petra (13 éves) - Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola
Magyar Melinda (12 éves) - Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola

II. helyezett:

Árva Rebeka (14 éves) - Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola
Nagy Fanni (11 éves) - Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola

III. helyezett:
Kocsis Fanni (14 éves) - Bárdos Lajos Általános Iskola
Harangi Mónika (12 éves) – Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola

A különdíjakat a megyei önkormányzat nevében felajánlotta: Kocsis Róbert. Kapták: Totyik Gábor (10 éves) - Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola és Abelovszky Bernadett (8 éves) - Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola. A Dezsőné Borbély Emma, a Fekete Borbála Alapítvány alapító tagja által felajánlott különdíjat Szakállas Ábel (7 éves) - Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola tanulója kapta.

"Itt születtem én ezen a tájon 2." - Rajzpályázat

A Fekete Borbála Alapítvány kuratóriuma második alkalommal hirdet rajzpályázatot az általános iskolák alsó és felső tagozatos tanulói részére „Itt születtem én, ezen a tájon” címmel.

Fekete Borbála (1933-1992) festőművész pedagógus, a Debreceni Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola docense, több éven át a hajdúszoboszlói Thököly Imre Általános Iskola rajztanára, tagja és vezetője volt felnőtt alkotótáboroknak, művészeti vezetője nyári gyermek és ifjúsági rajztáboroknak, felnőtt képzőművészeti szakköröknek. Egész munkássága a vizuális kultúra, a képzőművészeti nevelés hatékonyágának fejlesztését szolgálta. Tanítványainak emlékezetében az ő gyermek- és esztétikum-központú személyisége áll, melynek áldásos eredményeként többen váltak hasznos képviselőjévé a magyar kultúrának.

A rajzversennyel az alapítvány kuratóriuma az ő pedagógiai és esztétikai szellemiségét követi, amikor segíteni akarja a rajztanárok és a tanulói közösségek együttműködését az esztétikai nevelésben, és el kívánja ismerni a művésztanárok, rajztanárok pedagógia eredményességét és egyéni művészeti teljesítményét.

A Petőfi idézettel jelzett téma lebontható a tanulók életkori sajátosságai, intellektuális színvonala, alkotói fantáziájuk, érdeklődésük szintjére. Így lehet egy természeti környezet, lakó környezet, a munka, tanulás, játék, hagyományaink megjelenítése, a fürdőben töltött élmények, egy–egy ünnep stb. megörökítése.

Az alkotások technikai megoldása lehet szabadon választott technika: ceruza-, tus -, szén -, krétarajz, víz-, vagy olajfestés, tempera, akvarell, linómetszet, stb. Az alkotások mérete maximum A/2-es lehet, anyaga: papír, vászon, farostlemez stb.

A pályaművek leadásának határideje: 2012. október 25. Helye: Gyapjúsház, Korpos u. 6.

A kiállítás ideje és helye: 2012. november 16-án 10.30 óra-kor a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskolában. A verseny zsűrije a pályázók életkora szerint két kategóriában ítéli meg a díjakat (alsó és felső tagozatos). Külön értékeljük a művészeti iskola tanulóinak munkáit. A legtöbb legszínvonalasabb munkát beküldő iskolák is díjazásban részesülnek.

Hajdúszoboszló, 2012. szeptember 24.

A Fekete Borbála Alapítvány alapító tagjai és kuratóriuma
Pályázati összekötő: Dezsőné Borbély Emma

A rajzverseny eredményei

A Fekete Borbála Alapítvány által második alkalommal meghirdetett „Itt születtem én ezen a tájon” gyermekrajzpályázatra összesen 165 rajz érkezett. A háromtagú zsűri Dezsőné Borbély Emma, alapító tag, Dr. Kálmánné Hunyadi Györgyi, és Vetró Mihály, kuratóriumi tagok döntése alapján (az általános iskolákat és a művészeti iskolákat külön értékelve) a következő eredmények születtek.

Általános iskolák eredményei:

Alsó tagozatban:

1. helyezett
Császi Anita, 3. osztályos, a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola tanulója
Tanára: Antalné Császi Erika, Horváth Márta

2. helyezett
Kőnig Laura, 1. osztályos, a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola tanulója
Tanára: Pinczésné Kovács Anikó

3. helyezett
Ónadi Kiss Kamilla, 3. osztályos, a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola tanulója
Tanára: Pinczésné Kovács Anikó

Különdíjat kapott
Kovács Erzsébet Réka, 1. osztályos, a Bárdos Lajos Általános Iskola tanulója
Tanára: Tokaji Mária

Felső tagozatban:

1. helyezett
Mikó Petra, 8.osztályos, a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola tanulója
Tanára: Fekésháziné Pallai Erika

2. helyezett
Simon Edit, 7. osztályos, a Bárdos Lajos Általános Iskola tanulója
Tanára: Tokaji Mária

3. helyezett
Palacsek Lili, 5. osztályos, a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola és Sportiskola tanulója
Tanára: Ferencziné Szabó Magdolna

A Szabó László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény eredményei:

Alsó tagozatban:

1. helyezett
Péntek Lili, 1. osztályos
Tanára: Szoboszlainé Kádár Anikó

2. helyezett
Ungai Szebasztián, 4. osztályos
Tanára: Tokaji Mária

3. helyezett
Szakállas Ábel, 2. osztályos
Tanára: Szoboszlainé Kádár Anikó

Felső tagozatban:

1. helyezett
Dömény Veronika, 6. osztályos, és
Nagy Fruzsina, 5. osztályos
Tanáruk: Tokaji Mária

2. helyezett
Sándor Bianka, 7. osztályos
Tanára: Tokaji Mária

3. helyezett
Oláh Ferenc, 5.osztályos
Tanára: Tokaji Mária

A rajzeszközökből álló értékes díjakat a kiállítás megnyitóján vehették át a gyerekek.

Jól sikerült az aukció!

Sikeres volt az október 6-án, megtartott In memoriam Fekete Borbála jótékonysági aukció a Hotel Atlantisban. A kalapács alá került ötvenegy munkát, kortárs képzőművészek, illetve hozzátartozóik, barátok, tanítványok tisztelők ajánlották fel.

Az aukción huszonhárom alkotás tárgy talált gazdára, s a rendező Fekete Borbála Alapítvány a bevételt, a több mint négyszázezer forintot a Fekete Bori-díj létrehozására fordíthatja.

A jó hangulatú árverést Máté László vezényelte, szintén tiszteletíj nélkül vállalta a munkát, hiszen mint mondta, ismerőse, és nagy tisztelője volt Fekete Borbálának.

Az árverés végén Péter Imre, aki Fekete Borbála egykori szomszédja volt, bejelentette, hogy rajzokat, grafikákat és egyéb tárgyakat ajánl fel az alapítványnak.

Ezek a tárgyak, korábban Fekete Borbála tulajdonában voltak. Az árverés után megmaradt alkotások sorsáról, és arról, hogy jövőre folytatja-e az aukciók rendezését az alapítvány, a kuratóriuma később dönt.